Trang chủ Tin Nghệ An Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo công an...

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo công an tỉnh, thành phố và đơn vị chức năng

17
0

Nhiều tỉnh, thành cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã có lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm.

Nguồn: Báo Nghệ An