Trang chủ Xã Quỳnh Trang Ra mắt và ký kết thi đua mô hình tự quản văn...

Ra mắt và ký kết thi đua mô hình tự quản văn minh an toàn và câu lạc bộ Cựu chiến binh, ban Công an đảm bảo ANTT trên địa bàn

24
0

Về dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Bá Hào- Thị ủy viên- Chủ tịch MTTQ thị xã; đồng chí Nguyễn Bá Minh- Thị ủy viên- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã; đồng chí Đặng Văn Hoàng- Thị ủy viên- Phó trưởng ban Tuyên giáo thị xã; đồng chí Nguyễn Hữu Tĩnh- Trung tá- Phó trưởng Công an thị xã; đồng chí Đậu Minh Thiện- Thị ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ; các đồng chí trưởng các ban nghành đoàn thể, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, công an viên, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh 13 thôn và 80 tổ trưởng tổ tự quản.

Tại buổi ra mắt đã thông qua quyết định thành lập 80 “Tổ tự quản về an ninh, trật tự” tại 13 thôn trên địa bàn xã. Các Tổ tự quản có nhiệm vụ nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, ban cán sự xóm các chủ trương, nội dung, biện pháp nhằm đảo bảo ANTT và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được phê duyệt trên địa bàn. Đồng thời, tham gia phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Ngoài ra, các Tổ tự quản còn có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân  thực hiện tốt nội dung “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện, tố giác tội phạm” tại địa bàn dân cư.

Đối với “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh, trật tự” có nhiệm vụ vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Kịp thời phát hiện các vụ việc, mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự xã hội trên địa bàn; Phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra giữ gìn ANTT và đấu tranh phòng chống tội phạm…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hào- Thị ủy viên- Chủ tịch MTTQ thị xã đại diện cho các nghành của thị xã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tự giác của các thành viên Tổ tự quản và các đồng chí Cựu chiến binh tham gia đảm bảo ANTT. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, các Tổ tự quản và Câu lạc bộ Cựu chiến binh cần phát huy cao nhất vai trò, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, từng bước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Nguồn: UBND Quỳnh Trang