Trang chủ Xã Quỳnh Trang Quỳnh Trang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai...

Quỳnh Trang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 8, khóa XII

23
0


Sáng ngày 02/3/2019, Đảng ủy xã Quỳnh Trang tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết TW8 khóa XII và trao huy hiệu 50,30 năm tuổi đảng cho các đảng viên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Hoàng– Thị ủy viên,Phó trưởng ban tuyên giáo thị xã, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, hơn 200 đảng viên của 17 chi bộ trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

             Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Đậu Minh Thiện- Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy,  trực tiếp giới thiệu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết TW 8, khóa XII về Thực hiện kết luận số 37-LK/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ” Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2019″; Thực hiện Quy định số 08 -QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương”;  Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 

Đồng chí Đậu Minh Thiện Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy khai mạc Hội nghị và quán triệt các nội dung của NQ TW8, khóa XII

      Đồng chí Đậu Minh Thiện- Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy khai mạc Hội nghị và quán triệt các nội dung của NQ TW 8, khóa XII
         
Cũng tại Hội nghị thừa ủy quyền của Ban thường vụ thị ủy Hoàng Mai Đồng chí Đặng Văn Hoàng- Phó trưởng ban tuyên giáo thị xã đã trao tặng huy Đảng 50,30 năm tuổi đảng cho 3 đồng chí.
 

Đồng chí Đặng văn Hoàng trao huy hiệu 50 tuổi đảng cho đồng chí Lê Đăng kiểu

        Đồng chí Đặng Văn Hoàng- Phó trưởng ban tuyên giáo thị xã trao huy hiệu 50 tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đăng Kiểu đảng viên chi bộ 1

 

Đồng chí Đặng Văn Hoàng Thị ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo thị xã, Đồng chí Đậu Minh Thiện Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 

Đồng chí Đặng Văn Hoàng- Phó trưởng ban tuyên giáo thị xã, đồng chí Đậu Minh Thiện – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

    
Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Đậu Minh Thiện- Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên phổ biến,tuyên truyền những nội dung cốt lõi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng phù hợp với đoàn viên, hội viên và nhân dân,thực hiện và nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch cá nhân.
 

Nguồn: UBND Quỳnh Trang