Trang chủ Xã Quỳnh Lập Danh sách những người hết hạn cách ly tại nhà

Danh sách những người hết hạn cách ly tại nhà

31
0

                 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI HẾT HẠN CÁCH LY TẠI NHÀ

                                   ĐỂ NGĂN NGỪA DỊCH COVID – 19

 

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thôn Nơi ở
trước khi về
Ngày về
1 Lê Thị Uyên 2004 Đồng Tiến Hà Nội 07/3/2020
2 Nguyễn Ngọc Hoàn 2004 Tân Hải Hà Nội 07/3/2020
3 Trương Thị Hoa 2002 Tân Thành Hà nội 03/3/2020
4 Đậu Thị Mai 2002 Đồng Tiến Hà Nội 03/3/2020
5 Trương Quang Linh 2000 Tân Thành Hà Nội 09/3/2020
6 Hồ Thị Nhung 2006 Đồng Tiến Hà Nội 08/3/2020
7 Trần Thị Kim Khánh 1998 Tân Hải Bệnh viện K 10/3/2020
8 Hồ Thị Ngọc Mai 1997 Tân Thành Hà Nội 10/3/2020
9 Trần Đình Sỹ 1997 Tân Thành Hà Nội 10/3/2020
10 Lê Bá Linh 1998 Tân Hải Hà Nội 10/3/2020
11 Vũ Thị Nga 2004 Đồng Tiến Hải Dương 09/3/2020
12 Trương Thị Linh 1998 Tâm Tiến Hà Nội 08/3/2020
13 Trần Thị Giang 2003 Tân Thành Hà Nội 08/3/2020
14 Hoàng Thị Mai 2003 Đồng Thanh Hà Nội 08/3/2020
15 Hoàng Văn Bằng 2001 Đồng Thanh Hà Nội 11/3/2020
16 Tạ Văn Hiển 1992 Sơn Long Nhật Bản 10/3/2020
17 Lê Bá Việt 2002 Tân Hải Hà Nội 11/3/2020
18 Trần Thị Khánh Ly 2004 Tâm Tiến Hà Nội 08/3/2020
19 Trương Thị Oanh 2004 Đồng Tiến Hà Nội 08/3/2020
20 Nguyễn Văn Tuấn 1991 Sơn Long Hà Nội 09/3/2020
21 Lê Trần Thị Điểm 2000 Tâm Tiến Hà Nội 07/3/2020
22 Nguyễn Văn Hiển 1998 Đồng Tiến Hà Nội 10/3/2020
23 Hồ Sỹ Tính 2001 Tân Thành Hà Nội 09/3/2020
24 Trần Thị Trúc 2002 Sơn Long Hà Nội 10/3/2000
25 Trần Thị Thanh Mai 2004 Sơn Long Hà Nội 10/3/2020
26 Vũ Đức Hiếu 1972 Đồng Tiến Hà Nội 06/3/2020
27 Lê Bá Quốc 2003 Đồng Tiến Hà Nội 06/3/2020
28 Lê Thị Hiền 1999 Tân Thành Hà Nội 06/3/2020
29 Lê Thị Mai Thương 2001 Đồng Tiến Hà Nội 07/3/2020
30 Lê Thị Nhài 2001 Đồng Tiến Hà Nội 07/3/2020
31 Hoàng Thị Hương 2001 Tân Thành Hà Nội 04/3/2020
32 Lê Thị Minh Thư 2000 Tâm Tiến Hà Nội 09/3/2020
33 Vũ Đức Khải 1998 Đồng Tiến Hà Nội 07/3/2020
34 Lê Thị Yến Vi 2004 Tân Hải Hà Nội 09/3/2020
35 Lê Thị Huyền 2004 Tân Hải Hà Nội 09/3/2020
36 Trần Thị Hương 2004 Tân Thành Hà Nội 07/3/2020
37 Trương Văn Hùng 2001 Tâm Tiến Đà Nẵng 13/3/2020
38 Lê Bá Khánh 2004 Tân Hải Hà Nội 10/3/2020
39 Trần Thị Thương 2000 Sơn Long Hà Nội 10/3/2020
40 Vũ Đức Chất 1945 Đồng Tiến Thái Nguyên 12/3/202
41 Nguyễn Văn An 1994 Tân Thành Phú Quốc 13/3/2020

 
 

Ban chỉ đạo phòng dịch Covid – 19 xã Quỳnh Lập

Nguồn: UBND xã Quỳnh Lập